miejskie sieci komputerowe
BIAŁYSTOK - BIAMAN
BIELSKO-BIAŁA - BIELMAN
BYDGOSZCZ - BYDMAN
CZĘSTOCHOWA - CZESTMAN
GDAŃSK - TASK
KIELCE - KIELMAN
KOSZALIN - KOSMAN
KRAKÓW - Miejska Sieć Komputerowa w Krakowie
LUBLIN - LUBMAN
ŁÓD¬ - LODMAN
OLSZTYN - OLMAN
OPOLE - Miejska Sieć Komputerowa w Opolu
POZNAŃ - POZMAN
PUŁAWY - PULMAN
RADOM - RAMAN
RZESZÓW - RMSK
¦LASK - SASK
SZCZECIN - MSK
TORUŃ - TORMAN
WARSZAWA - WARMAN
WROCŁAW - WASK
ZIELONA GÓRA - ZIELMAN
© 2oo4-2oo6 CI WEiI