historia
1995 r.
- Zawarcie porozumienia o utworzeniu Koszalińskiej Sieci Komputerowej KosMAN pomiędzy:
   Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie występująca jako jednostka wiodąca,
   Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej,
   Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
   Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie,
   Computer College POW "AYA".

- Powołanie Rady Użytkowników KosMAN, której przewodniczącym zostaje prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn
- Połączenie do Internetu z wykorzystaniem dzierżawionej linii telefonicznej o przepływności 9,6 kbps do Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej

1996 r.
- Uruchomienie łącza cyfrowego 64kbps (NASK)

1997 r.
- Zwiększenie prędkości dostępu do Internetu do 256kbps (NASK)

1999 r.
- Budowa i uruchomienie Ośrodka Administracji KosMAN (OA) przy ul. Partyzantów

2001 r.
- Dołączenie do sieci POL-34 łączem 2Mbps

2003 r.
- Dołączenie do sieci PIONIER łączem ATM 34Mbps

2004 r.
- Dołaczenie do sieci PIONIER łączem ATM 155Mbps
- Uruchomienie ringu 1Gbps
- Ukończenie projektu traktu światłowodowego Poznań-Szczecin-Koszalin-Gdańsk
© 2oo4-2oo6 CI WEiI