administracja

Jednostk± wiod±c± Miejskiej Sieci Komputerowej "KosMAN" w Koszalinie jest Politechnika Koszalińska.
Centrum administracji sieci± miejsk± mie¶ci się na terenie Wydziału Elektroniki i Informatyki PK przy ul. Partyzantów 17.

© 2oo4-2oo6 CI WEiI