Kamera IP (Koszalin, PK-ul.¦niadeckich)


Większy obraz (4-5Mbps!)
Jeżeli w przegl±darce Internet Explorer przy użyciu systemu Windows XP/2000 pojawia się komunikat:
"Axis ActiveX Camera Control
The AXIS ActiveX Camera Control, which enables you to view live image streams in Microsoft Internet Explorer, could not be registered on your computer."

wówczas należy pobrać AxisCamControl.cab i rozpakować. Z linii poleceń (start >uruchom >cmd) w katalogu, w którym rozpakowano pliki uruchomić polecenia:
regsvr32 AxisCamControl.ocx
regsvr32 CamCli.dll
oraz skopiować plik ijl11.dll do c:\Windows\system32.
© 2oo4-2oo6 CI WEiI